NDMeter  - Energia - Moc - Częstotliwość...

Liczniki i mierniki do pomiaru, rejestracji, analizy zużycia energii, poboru mocy, częstotliwości sieci. 

Pomiary parametrów sieci jedno- i trójfazowych, mocy, prądu, napięcia.

 

 

 

 

Mierzone parametry:
 • moc czynna  kW
 • energia czynna kWh
 • wartość średnia mocy w zaprogramowanym okresie
 • wartość max. rejestrowana w okresie wyliczania
  mocy średniej kW MD

 

Power Rail 323
Miernik mocy i energii czynnej (kWh) do montażu na szynę DIN

Pomiar zapotrzebowania mocy, przekroczenia mocy dyspozycyjnej

 

Pomiary parametrów sieci elektrycznej miernikiem Power Rail 323 oparte są na precyzyjnym analogowym przetworniku kW mierzącym moc rzeczywistą w szerokim zakresie wejściowym.

Ten sposób pomiaru zapewnia dokładny odczyt dla wszystkich obciążeń w tym sterowanych elektronicznie, zawierających harmoniczne, z elementami sterowanymi w trybie burst czy obciążeniem zmiennym (niestabilnym) w czasie lub zależnym temperaturowo.

Głównym monitorowanym parametrem jest moc czynna kW. Inne parametry wyliczane są precyzyjnie przez zaprogramowany specjalnie do zadań przeliczania mocy i energii mikroprocesor urządzenia.

Wykorzystując wyjście przetwornika kW, 2 programowalne wsp. skalowania i precyzyjny rezonator kwarcowy mikroprocesor określa i wyświetla rezultaty pomiarów.

Odpowiedni dobór 2 współczynników: CT Primary i Scalinng Factor zapewnia możliwość poprawnej pracy w różnych systemach od obciążeń w zakresie kilku wat do megawatów.

 

Główne cechy
 • pomiar w zakresie 1A ÷ 2000kA
 • standardowa dokładność (Klasa1 dla EN 61036), wyższa na żądanie
 • łatwość odczytu - 2 x 7 cyfr 8 mm z podświetlaniem
 • łatwa i szybka instalacja (na ścianie lub szynie DIN) oraz uruchomienie
 • automatycznie przełączany zakres i jedn. pomiarowa (Wh, kWh, MWh, etc)
 • w pełni izolowane wejścia prądowe oraz programowalne, izolowane wyjście impulsowe
 • podwójne rejestry energii kWh (w tym jeden z możliwością zerowania)
 • nieulotna pamięć wartości maksymalnej (ok. 10 lat)
 • zastosowanie:  sieci trójfazowe, 3 lub 4 przewodowe, (1 faza na zamówienie)
 

 

Moc średnia wyliczana kW - Rolling Demand (kW MD)

 

Parametr ten określa średnią moc czynną w kW, obliczaną w zaprogramowanym przez użytkownika okresie czasu (1-60min).

Każdy okres czasu jest dzielony na 15 mniejszych podokresów. Średnia z wszystkich odczytów mocy kW w tych podokresach jest przeliczana i zapamiętana w nieulotnej pamięci miernika (kW/N).

Wyliczona tak średnia moc czynna w kW zapamiętana zostaje w tablicy, zastępując najstarszy (15 z kolei), zapisany  pomiar mocy. Wynik ten jednocześnie jest wyświetlany jako kW MD.

 

Moc maksymalna kW - Peak Demand (kW PK)

 

Parametr ten określa maksymalną rejestrowaną wartość mocy w okresie wyliczania mocy średniej (kW MD).

Wartość ta może być wykorzystana do określenia maksymalnej potrzebnej w systemie mocy. (prognozowanie zapotrzebowania mocy).

 

 

Moduły opcjonalne

 

Komunikacja szeregowa z protokołem Modbus - zdalny odczyt parametrów
oraz możliwość programowania przez system nadrzędny (np. komputer PC)

 

Podwójne wyjście analogowe 4-20 mA do systemów zewnętrznych takich
jak systemy rejestracji, analizy, obróbka i  wizualizacja danych. 

 

 

 

 

 

Opis i dane techniczne

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna:
Wejścia
System trójfazowy, 3 lub 4 przewodowy niezrównoważony, 3 fazy zrównoważony, 1-fazowy
Napięcie 230/400 V, 3 fazy 3 lub 4 przewody
- zakres mierzony 50% ÷ 120 % Un
- max. przeciążenie x2 Un max. przez 2 sek.
- max. obciążenie <0,1VA  na fazę
Prąd Wejście typu CT (przekładnik prądowy) 5 A na fazę, (opcja -1A), w pełni izolowane
- zakres mierzony 0,5% ÷ 120%
- max. przeciążenie x20 max. przez 0.5 sek.
- max. obciążenie <0,1VA na fazę
Zakres częstotliwości 45 ÷ 65 Hz 
Harmoniczne max. do 40
Dokładność (45÷65Hz)
Moc czynna kW Klasa 0.4 (EN60668), Lepsza niż 0,2% pełnej skali
Moc czynna uśredniana kW Klasa 0.4 (EN60668)
Max. uśredniana (demand) Klasa 0.4 (EN60668)
Energia czynna kWh Lepsza niż Klasa 1dla EN 61036 (IEC 1036); typowo lepsza niż w Klasie 0.5
Baza czasowa lepsza niż 100 ppm
Wyświetlacz
Typ LCD z podświetlaniem LED
Format  2 x 7 cyfr o wysokości 7mm + 3.5  mm legenda; 
Wyświetlanie 2 strony + konfiguracja; kW + kWh (lub MW + MWh; kW (MW) Demand + wart. max. Demand (rzeczywista)
Okres uśredniania  wybierany od 1- 60 min, z 15 podokresami
CT / VT w pełni programowlne
Zasilanie
Standard 230V AC, 50/60 Hz, ±15%
Opcja 110V AC, 50/60 Hz, ±15%
Obciążenie 5 VA max.
Wyjście impulsowe
Funkcja Impuls na jednostkę energii
Skalowanie ustawialne: 1, 10, 100 lub 1000 zliczeń rejestru kWh
Okres impulsu ustawialny: 0,1 - 25,5 sek. (co 0,1 sek); ON 2,0 ms, OFF 2,0 ms
Typ N/O, beznapięciowy, optycznie izolowany BiFET
Styk max. 100mA AC/DC, max. 100V AC/DC
Ogólne
Temperatura pracy -10 ÷ +55 ºC
Wilgotność <75%, bez kondensacji
Nieulotna pamięć pomiarów ok. 10 lat
Stopień ochrony IP20
Wymiary 106 x 90 x 58 (6 modułów), waga 360gr Moduły opcjonalne 71 x 90 x 58 mm
Moduł opcjonalny - Wyjścia analogowe
Typ Podwójne 4-20mA wyjście prądowe
Skalowanie Wy. A) 4-20mA proporcjonalne do 0-pp kW; Wy B) 4-20mA proporcjonalne do 0-pp średn. odczytu. w okr.
Odświeżanie Wy A) 1 sek,  Wy B) T/15, gdzie T jest obliczanym okresem
Rozdzielczość 10bit reprezentujące 0-120% wart. mierzonej
Dokładność ± 0.5% odczytu
Izolacja 2.5kV
Zasilanie 15-30VDC, 25 mA na wyjście (loop p), wewnętrzne: 18VDC, 50mA max.
Moduł opcjonalny - Komunikacja szeregowa
Typ RS422 / RS485 4/2 przewody
Protokół ModBus RTU z CRC
Szybkość transmisji 4800, 9600, 19200

 

 

 Strona główna  -  NDmeter  -  Powrót     

  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:  info@elektro-trading.com.pl