NDMeter  - Energia - Moc - Częstotliwość...

Liczniki i mierniki do pomiaru, rejestracji, analizy zużycia energii, poboru mocy, częstotliwości sieci. 

Pomiary parametrów sieci jedno- i trójfazowych, mocy, prądu, napięcia.

 

Mierzone parametry sieci el.:

Pomiar 71parametrów sieci 1/3 fazowej

   

 

Parametr \ Model

390

390MD

Pomiar w ukł. trójfazowym

moc czynna kW + +
moc bierna kvar + +
moc pozorna kVA + +
współczynnik mocy PF + +
częstotliwość Hz + +
wart. średnia napięcia V + +
wart. średnia prądu A + +
energia
energia czynna pobierana kWh + +
energia czynna oddawana kWh + +
energia pozorna pobierana kVAh + +
energia pozorna oddawana kVAh + +
energia bierna indukcyjna kvarh + +
energia bierna pojemn. kvarh + +
sumaryczna energia bierna kvarh + +
Parametry wyliczane
moc czynna uśredniona kW + +
wart. średnia w okresie  kVA + +
wart. max. w okr. uśredn. kW + +
wart. max. w okresie kVA + +
wart. zgromadz. w okresie czasu sterowanym przez RTC - MD kW   +
wart. zgromadz. w okresie czasu sterowanym przez RTC - MD kVA   +
wart. max. w okresie MD - MD kW   +
wart. max. w okresie MD - MD kVA   +

Pomiar w ukł jednofazowym

moc czynna kW + +
moc bierna kvar + +
moc pozorna kVA + +
napięcie fazowe V + +
napięcie międzyfazowe V + +
wart. max. napięcia V + +
prąd A + +
wart. max. prądu A + +
współczynnik mocy PF + +
Inne    
RTC - zegar czasu rzeczywistego   +
Komunikacja Modbus + +
Analogowe wyjścia x2 + +

 

 

 

 

 

 

Opis i dane techniczne  (PDF)

 

 

Podręcznik użytkownika (PDF)

PM390
Wielofunkcyjny miernik parametrów 1/3-fazowych sieci elektryczn.

Wykrywanie i sygnalizacja przekroczeń mocy zadysponowanej

 

Wielofunkcyjny w pełni programowalny miernik parametrów sieci elektrycznych typ PM390 zapewnia dokładność 0,1% dla pomiarów prądu i napięcia oraz klasę 0.5 wg. EN 61036 dla pomiarów energii czynnej w kWh.

 

Uniwersalna konstrukcja miernika zapewnia kompatybilność z różnorodnymi typami występujących obciążeń w konfiguracjach jednofazowych i trójfazowych połączonych w gwiazdę lub trójkąt.

 

Izolowane wejścia pomiarowe umożliwiają podłączenie szerokiego zakresu  przekładników prądowych i/lub transformatorów napięciowych umożliwiając pomiary obciążenia od pojedynczych miliwatów do gigawatów

 

Sygnały z 3 faz sieci elektrycznej są monitorowane w sposób ciągły przez wielozadaniowe oprogramowanie systemowe miernika co zapewnia nieprzerwany, pozbawiony jakichkolwiek błędów i zaników odczyt wszystkich parametrów sieci elektrycznej w każdym cyklu pomiarowym.

 

Napięcie fazowe, prąd i moc (kW) każdej fazy mierzone są bezpośrednio, pozostałe parametry sieci są uzyskiwane przez przeliczanie powyższych parametrów.

 

Parametry uzyskiwane pośrednio są obliczane i wyświetlane co jedną sekundę oraz skalowane przez użytkownika w zależności od zastosowanych przekładników prądowych i napięciowych.

 

Wykrywane i dokładnie mierzone są wszystkie zniekształcenia sygnału mierzonego aż do 20 harmonicznej.

 

 

Główne cechy miernika

 • pomiar do 71 parametrów sieci elektrycznej w tym moc, energia, napięcie, prąd - wartości max. i średnie w wybranym okresie, wartości sumaryczne i dla każdej fazy
 • duża dokładność dla napięcia i prądu 0,1%, pomiary energii kWh klasa 0,5 EN 61036
 • wszystkie parametry są obliczane i wyświetlane co 1 sekundę
 • wyświetlanie dynamiczne - automatyczne skalowanie punktu dziesiętnego i wyświetlanych jednostek przy stałej 4 cyfrowej rozdzielczości
 • w pełni izolowane wejścia prądowe, z możliwością bezpośredniego podłączenia
 • cyfrowe i analogowe wyjścia - podwójne wyjście impulsowe / alarmowe, dwa wyjścia analogowe
 • możliwość automatycznego wyboru rotacji faz
 • nieulotna pamięć (z 25 letnim okresem przechowywania danych)
 • zegar czasu rzeczywistego z podtrzymywaniem do wykorzystania np. przy monitorowaniu wartości maksymalnych
 • moduł szybkiej komunikacji szeregowej RS232 lub RS422 / RS485 z protokołem Modbus RTU
 • na żądanie bezpłatny pakiet oprogramowania ND-COM - pomoc w ustawieniu i konfiguracji systemów komunikacji.

 

Opcje dodatkowe - szybki moduł komunikacji i wyjścia analogowe

 

Wbudowanie szybkiego modułu komunikacji z protokołem modbus RTU oraz możliwość instalacji (przy zamawianiu) dwóch izolowanych wyjść analogowych umożliwia łatwą integrację z większymi systemami i możliwość wykorzystania w wielu aplikacjach przemysłowych.

 

 

Komunikacja - zdalny odczyt i sterowanie do 247 mierników

 

Zdalne sterowanie (PLC / PC) i odczyt parametrów do 247 mierników podłączonych do jednej pary przewodów na odległość do 1,2 km

 

Dostępne funkcje umożliwiają:

 • odczyt wszystkich wartości chwilowych i rejestrów energii
 • odczyt szczegółów konfiguracji, opisu i ustawienie miernika
 • możliwość zaprogramowania wyjść analogowych (jeśli występują)
 • ustawianie i odczyt zegara czasu rzeczywistego (jeśli występuje)
 • wstępne ustawienie lub wyzerowanie rejestrów energii i rejestrów MD

 

2 niezależnie programowalne wyjścia - impulsowe / alarmowe

 

Dostępne są 2 wyjścia z możliwością niezależnego zaprogramowania ich jako wyjścia alarmowego oraz  zliczającego impulsy energii.

 

Wyjście alarmowe -

Można zaprogramować stan alarmu kiedy wartość mierzona jest mniejsza lub większa niż wartość wcześniej ustalona. (dostępne jest opóźnienie również alarmu)

 

Alarmy można uaktywnić dla następujących parametrów (jeśli jest możliwość ich wyświetlania):

moc: czynna, bierna i pozorna (3f)

wartość średnia prądu i napięcia (3f)

wartość absolutna przesunięcia fazowego PF (3f)

częstotliwość

wartość mocy kW i kVA w ustalonym okresie czasu

 

 

Wyjście impulsowe -

Każde wyjście może być ustawione do chwilowego zwarcia styku dla przyrostu w stowarzyszonym rejestrze energii.

Programowanie polega na wyborze dostępnego rejestru energii, ustawieniu szerokości impulsu i okresu zamknięcia styku przekaźnika.

Wybór parametrów jest limitowany do tych które są dostępne na wyświetlaczu miernika.

 

 

 Aplikacje

 

Elastyczność programowania umożliwia szybkie i tanie zastosowanie miernika w wielu różnorodnych aplikacjach takich jak np.:

- układ rejestratora / miernika zbierającego dane

- zdalnego licznika energii

- systemu zarządzania, kontroli i dystrybucji energii

- systemów alarmowych, monitorujących i systemów śledzenia

 

 

2 dodatkowe, analogowe wyjścia sygnałów

 

Izolowane sygnały prądowe DC proporcjonalne do następujących sygnałów:

3 fazy

moc: kW, kVA, kvar; PF, częstotliwość, wartość średnia napięcia i prądu, moc czynna kW i pozorna kVA zgromadzona w okresie czasu ustalonym przez RTC (zegar czasu rzeczywistego)

 

1 faza

napięcie i prąd dla faz 1, 2, 3

 

Użytkownik może zaprogramować wartość pasma wyjściowego i wybrać jeden z następujących zakresów wyjściowych:

 - odczyt wartości dodatnich

 - odczyt wartości dodatnich i ujemnych

 - odczyt wartości z pominięciem znaku

 

Sygnały te mogą być przesłane do rejestratorów, plotterów, systemów zarządzania energią, itp.

 

 

 

Specyfikacja techniczna:
Wejścia
System trójfazowy, 3 lub 4 przewodowy
Napięcie 230/400 V (opc. 63/110)
- zakres mierzony 50% ÷ 120 % Un
- max. przeciążenie x2 Un max. przez 2 sek.
- max. obciążenie 350 µA na fazę
Prąd Wejście typu CT (przekładnik prądowy) 5 A na fazę, (opcja -1A)
- zakres mierzony 0,5% ÷ 120%
- max. przeciążenie x10 max. przez 10 sek, x40 max. przez 1 sek.
- max. obciążenie 0,1VA na fazę
- izolacja 2,5 kV każda faza
Zakres częstotliwości 16 ÷ 550 Hz (mierzona do 258 Hz)
Harmoniczne max. do 20
Dokładność (45÷65Hz)
Moc czynna Wat Klasa 0,2 EN 60688 (5% ÷ 120% pz. kW  ±1 cyfra)
Moc bierna VA Klasa 0,2 EN 60688 (5% ÷ 120% pz. kVA ±1 cyfra)
Moc pozorna var Klasa 0,5 EN 60688 (5% ÷ 120% pz. kvar ±1 cyfra)
Energia czynna kWh Klasa 0,5 (EN 61036)
Energia bierna kVAh Klasa 1
Energia pozorna kvarh Klasa 1 (EN 61268)
Napięcie Klasa 0,1 (EN 60688) (5% ÷ 120% Un ±1 cyfra)
Prąd Klasa 0,1 (EN 60688) (5% ÷ 120% In ±1 cyfra)
Przesunięcie fazowe ±0,2°
Częstotliwość ±0,002 Hz,  ± 1 cyfra
Wyświetlacz
Typ LCD z podświetlaniem LED
Format 2 linie 4 cyfry + 1 linia 6 cyfr 12 mm / jednostki 4 mm
Podświetlanie Zielone lub żółte diody LED
Programowanie
CT 5 ÷ 6000 A
VT 60 ÷ 60000 V
Zasilanie
Standard 230V AC, 45 ÷ 65 Hz, ±15%
Opcja 115V AC, 45 ÷ 65 Hz, ±15%, (inne wg. zamówienia)
Obciążenie 5 VA max.
Wyjście relay 
Typ 2 x bipolar Opto FETs
Wykorzystanie Wyjście imp. lub alarmu
Styk 120mA ac 250 mA dc / 120V 
Programowanie parametry alarmu, okres i częstotliwość impulsu wyjściowego
Izolacja 2,5 kV
Ogólne
Temperatura pracy -10 ÷ +55 ºC
Wilgotność <75%, bez kondensacji
Stopień ochrony IP55
Pamięć 25 lat w przypadku braku zasilania
Wymiary 96 x 96 x 139, 800g,
Opcje - Wy. Analogowe
Zakres wejściowy Programowalny proporcjonalny do mierzonej wartości
Prąd wyjściowy 4÷20mA lub 0÷16mV
Dokładność ±0.5% pasma wyświetlanej wartości lub ±1.0% odczytu wyśw. wartości
Skalowanie programowalne 50-200% wejścia
Izolacja 2.5kV
Zewn. napięcie zas. (PM305) 18÷30V DC, (24V nom) 30 mA na miernik
Czas odpowiedzi 2.0 sek. max. (odświeżanie co 1sek.) 
Dokładność  ±0.5% pełnego pasma wyśw. wartości lub ±1%odczytu wartości wyświetlanej
Opcje - Modbus
Typ RS422 lub RS485 wielokrotne (alternatywnie RS232)
Protokół Modbus RTU z CRC
Transmisja 2400÷19200, programowalna
Adresacja 1÷247
Liczba mierników do 32 na standardowym RS422 - RS485, do 247 mierników na zewnętrznej linii z repeaterami
Izolacja 2,5 kV
Zasilanie zewnętrzne 9V(min) - 12V (nom) DC/ 30 mA na miernik
Standardy
Bezpieczeństwo EN 61010 inst cat. 3
EMC EN 50081-1, EN 50082-2

 

 

 Strona główna  -  NDmeter  -  Powrót     

  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:  info@elektro-trading.com.pl