NDMeter  - Energia - Moc - Częstotliwość...

Liczniki i mierniki do pomiaru, rejestracji, analizy zużycia energii, poboru mocy, częstotliwości sieci. 

Pomiary parametrów sieci jedno- i trójfazowych, mocy, prądu, napięcia.

 

Mierzone parametry:

 

Moc

 • pomiar mocy czynnej  [kW]
 • pomiar mocy biernej  [kvar]
 • pomiar mocy pozornej  [kVA]
 • wartość max. mocy czynnej w wyb. okr. [kW Pk]
 • wartość max. mocy pozornej w wyb. okr. [kVA Pk]
 • pomiar współczynnika mocy  [PF]

Energia

 • pomiar energii czynnej  [kWh]
 • pomiar sumarycznej energii biernej [Total kvarh]
 • pomiar energii biernej ind. i pojemn. [ind & poj kvarh]
 • pomiar energii pozornej  [kVAh]
 • export (zwrot) energii czynnej  [kWh]
 • export (zwrot) energii pozornej [kVAh]

Napięcie i prąd

 • pomiar napięcia fazowego L1, L 2, L 3  [true RMS]
 • pomiar napięcia międzyprzewodowego L1-L2  [V]
 • pomiar napięcia międzyprzewodowego L2-L3  [V]
 • pomiar napięcia międzyprzewodowego L3-L1  [V]
 • wartość średnia napięcia  [Vav=V1+V2+V3/3]
 • pomiar prądu fazowego L1, L2, L3  [true RMS]
 • prąd całkowity [Ito=I1+I2+I3]

Częstotliwość

 • częstotliwość Hz

Czas i data

 • czas (rzeczywisty) i data

 

 Jednocześnie wyświetlane są 2 parametry sieci

 

 

PM305
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci elektrycznej

 

Wielofunkcyjny w pełni programowalny miernik parametrów sieci elektrycznej typ PM305 zapewnia dokładność 0,1% dla pomiarów prądu i napięcia oraz klasę 0.5 wg. EN 61036 dla pomiarów energii czynnej w kWh.

 

Uniwersalna konstrukcja miernika zapewnia kompatybilność z różnorodnymi typami występujących obciążeń w konfiguracjach jednofazowych i trójfazowych połączonych w gwiazdę lub trójkąt.

 

Izolowane wejścia pomiarowe umożliwiają podłączenie szerokiego zakresu  przekładników prądowych i/lub transformatorów napięciowych umożliwiając pomiary obciążenia od pojedynczych miliwatów do gigawatów

 

Sygnały z 3 faz sieci elektrycznej są monitorowane w sposób ciągły przez wielozadaniowe oprogramowanie systemowe miernika co zapewnia nieprzerwany, pozbawiony jakichkolwiek błędów i zaników odczyt wszystkich parametrów sieci elektrycznej w każdym cyklu pomiarowym.

 

Napięcie fazowe, prąd i moc (kW) każdej fazy mierzone są bezpośrednio, pozostałe parametry sieci są uzyskiwane przez przeliczanie powyższych parametrów.

 

Parametry uzyskiwane pośrednio są obliczane i wyświetlane co jedną sekundę oraz skalowane przez użytkownika w zależności od zastosowanych przekładników prądowych i napięciowych.

 

Wykrywane i dokładnie mierzone są wszystkie zniekształcenia sygnału mierzonego aż do 20 harmonicznej.

 

  Główne cechy miernika
 • pomiar do 37 parametrów sieci elektrycznej
 • wszystkie parametry są obliczane i wyświetlane co 1 sekundę
 • wyświetlanie dynamiczne - automatyczne skalowanie punktu dziesiętnego i wyświetlanych jednostek przy stałej 4 cyfrowej rozdzielczości
 • precyzyjny, ciągły pomiar, każdy pojedynczy cykl jest mierzony z maksymalną dokładnością, do 20 harmonicznej.
 • w pełni izolowane wejścia prądowe, z możliwością bezpośredniego podłączenia
 • cyfrowe i analogowe wyjścia - podwójne wyjście impulsowe / alarmowe, dwa wyjścia analogowe
 • możliwość automatycznego wyboru rotacji faz
 • nieulotna pamięć (z 25 letnim okresem przechowywania danych)
 • zegar czasu rzeczywistego z podtrzymywaniem do wykorzystania np. przy monitorowaniu wartości maksymalnych  (miernik typ 5 i 6)
 • wbudowany moduł komunikacji szeregowej RS232 lub RS422/485 z protokołem ModBus RTU, umożliwiający zdalne sterowanie i odczyt parametrów jednego lub wielu mierników PM305 przez PC lub PLC.

  Z modułem komunikacji dostępny jest:

   

  - odczyt wszystkich natychmiastowych wartości i rejestrów energii

  - odczyt szczegółów konfiguracji, opisu i ustawienie miernika

  - możliwość zaprogramowania wyjść analogowych (jeśli występują)

  - ustawianie i odczyt zegara czasu rzeczywistego (jeśli występuje)

  - wstępne ustawienie lub wyzerowanie rejestrów energii i rejestrów MD

 

 

 

 

 

 Opis i dane techniczne 

 
Doostępnych jest 8 typów miernika PM305

 

 

PM305 - wersje miernika / mierzone parametry

Parametr PM305-1 PM305-2 PM305-3 PM305-4 PM305-5 PM305-6 PM305-7 PM305-8

 

 

 

Specyfikacja techniczna:
Wejścia
System trójfazowy, 3 lub 4 przewodowy
Napięcie 230/400 V (opc. 63/110)
- zakres mierzony 50% ÷ 120 % Un
- max. przeciążenie x2 Un max. przez 2 sek.
- max. obciążenie 350 µA na fazę
Prąd Wejście typu CT (przekładnik prądowy) 5 A na fazę, (opcja -1A)
- zakres mierzony 0,5% ÷ 120%
- max. przeciążenie x10 max. przez 10 sek, x40 max. przez 1 sek.
- max. obciążenie 0,1VA na fazę
- izolacja 2,5 kV każda faza
Zakres częstotliwości 16 ÷ 550 Hz (mierzona do 258 Hz)
Harmoniczne max. do 20
Dokładność (45÷65Hz)
Moc czynna Wat Klasa 0,2 EN 60688 (5% ÷ 120% pz. kW  ±1 cyfra)
Moc biernaVA Klasa 0,2 EN 60688 (5% ÷ 120% pz. kVA ±1 cyfra)
Moc pozorna var Klasa 0,5 EN 60688 (5% ÷ 120% pz. kvar ±1 cyfra)
Energia czynna kWh Klasa 0,5 (EN 61036)
Energia bierna kVAh Klasa 1
Energia pozorna kvarh Klasa 1 (EN 61268)
Napięcie Klasa 0,1 (EN 60688) (5% ÷ 120% Un ±1 cyfra)
Prąd Klasa 0,1 (EN 60688) (5% ÷ 120% In ±1 cyfra)
Przesunięcie fazowe ±0,2°
Częstotliwość ±0,002 Hz,  ± 1 cyfra
Wyświetlacz
Typ LCD z podświetlaniem LED
Format PM305 2 linie 7 mm cyfry + 3,5 mm legenda; 
Format PM390 2 linie 4 cyfry + 1 linia 6 cyfr 12 mm / jednostki 4 mm
Podświetlanie Zielone lub żółte diody LED
Programowanie
CT 5 ÷ 6000 A
VT 60 ÷ 60000 V
Zasilanie
Standard 230V AC, 45 ÷ 65 Hz, ±15%
Opcja 115V AC, 45 ÷ 65 Hz, ±15%, (inne wg. zamówienia)
Obciążenie 5 VA max.
Wyjście relay (PM390 - opcja)
Typ 2 x bipolar Opto FETs
Wykorzystanie Wyjście imp. lub alarmu
Styk 120mA ac 250 mA dc / 120V 
Programowanie parametry alarmu, okres i częstotliwość impulsu wyjściowego
Izolacja 2,5 kV
Ogólne
Temperatura pracy -10 ÷ +55 ºC
Wilgotność <75%, bez kondensacji
Stopień ochrony IP55
Pamięć 25 lat w przypadku braku zasilania
Wymiary PM305 - 96 x 48 x 139, 600g, PM390 - 96 x 96 x 139, 800g,
Opcje - Wy. Analogowe
Zakres wejściowy Programowalny proporcjonalny do mierzonej wartości
Prąd wyjściowy 4÷20mA lub 0÷16mV
Dokładność ±0.5% pasma wyświetlanej wartości lub ±1.0% odczytu wyśw. wartości
Skalowanie programowalne 50-200% wejścia
Izolacja 2.5kV
Zewn. napięcie zas. (PM305) 18÷30V DC, (24V nom) 30 mA na miernik
Czas odpowiedzi 2.0 sek. max. (odświeżanie co 1sek.) 
Dokładność  ±0.5% pełnego pasma wyśw. wartości lub ±1%odczytu wartości wyświetlanej
Opcje - Modbus
Typ RS422 lub RS485 wielokrotne (alternatywnie RS232)
Protokół Modbus RTU z CRC
Transmisja 2400÷19200, programowalna
Adresacja 1÷247
Liczba mierników do 32 na standardowym RS422 - RS485, do 247 mierników na zewnętrznej linii z repeaterami
Izolacja 2,5 kV
Zasilanie zewnętrzne 9V(min) - 12V (nom) DC/ 30 mA na miernik
Standardy
Bezpieczeństwo EN 61010 inst cat. 3
EMC EN 50081-1, EN 50082-2

 

 

 

 Strona główna  -  NDmeter  -  Powrót     

  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:  info@elektro-trading.com.pl